<div align="center"> <h1>Moja poezja</h1> <h3>...słowa proste i nieporadne...programy , wiersze nades łane....</h3> <p>poezja , wiersze , wierszydła , komunikatory</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://morlis.w.interia.pl" rel="nofollow">http://morlis.w.interia.pl</a></p> </div>